Contacto

c/. Fernando Macías,2 - 1º B "Edificio Conde de Fenosa"

15004 A Coruña (España)

Tlfno. (+34)981.27.80.00

Fax. (+34)981.27.80.53

Email: consuladocvgalicia@consuladocvgalicia.com